top of page

Změna a transformace

Změna přináší příležitost vytvořit něco nového, co má smysl. Příležitost povyrůst, podívat se za horizont a probádat ho. Lidé však tvoří v těchto změnách tu nejdůležitější komponentu bez ohledu na to, jestli je změna organická, vyvolaná fúzí nebo komplexní transformací.

CHANGE MAPPING | RESILIENCE | NAVIGACE V NEJISTOTĚ 

Náš pohled na komplexitu transformací? Zjednodušit.

Když jednoho dne dospějeme do bodu, kdy se ve jménu budoucího růstu a aktuální konkurence musíme přehodnotit - nezastavujeme. Adaptujeme za plného provozu strategie, produkty, ceny a procesy, procházíme zónou, kdy čelíme nejistotě. Vedle tohoto žonglování s něčím, co tu nikdy nebylo, kráčí zvíře - fantóm, který to vše dokáže strhnout jiným směrem, pokud mu nevěnujeme pozornost, jakou si zasluhuje.

Dvojjediný fantóm: Lidé a kultura. Úspěch je v takových případech měřen schopností manažerů propojit externí parametry a faktory úspěchu s vnitřními hodnotami lidí a definovanými cíli v týmu i organizaci. Nejdřív potřebujeme vzít lidi a připravovat je, pak přichází zkratka - technologie. ​

 

Zjednodušujeme komplexitu transformací. Odhalujeme, jaký je potenciál organizace a jejich lídrů, aby dokázali doručit změnu nebo transformaci úspěšně. Transformační assessment ukazuje jak tenká místa, tak nové příležitosti a doporučí architekturu pro rozvoj požadovaných kompetencí tak, aby svěřenou organizaci ve změně nebo transformaci posílily. Kultivujeme v celém ekosystému organizace aspekty kultury a vytěžujeme skrytý potenciál lidí prostřednictvím individuálního koučinku přímo v živé transformaci. Celkový programový rozvoj Leadershipu napříč celou organizací je pak klíčový krok k udržitelné integraci nových hodnot a kompetencí začínajících lídrů, středního managementu i úrovně boardu.  

Změny nebo transformace? Každý máme jiný motiv. Proč?

os1_pict1.png

Naši lidé jsou online a kanceláře v Praze, Brně, Bratislavě a Žilině jsou součástí 380 poboček po celém světě.

os2_pict2.png

Jsme k dispozici diskutovat o dalších krocích v kariéře, ať je plánujete kdykoliv.

bottom of page