Studie Outplacement 

Jak organizace přehodnocují své provozní modely a redefinují procesy, ve kterých jsou angažováni lidé. Klasické strategie "sekáčů" ostrých restrukturalizací, budou zítra příčinou neschopnosti organizace otočit vývoj a rychle se adaptovat na nové příležitosti schované ve fázi nového růstu ekonomiky.  

Představme si post-industriální model změny: Model, který zaostří radar na důstojnost změn, orientuje se na vztah se zůstávajícím i  odcházejícím zaměstnancem skultivuje budoucí příležitosti. Díky tomu organizace včas zahájí přípravu na to, aby nové role restartarovaného růstu dokázala flexibilně zaplnit z existujících lidí na lokálním trhu, ze zaměstnanců, kteří dostanou nocou šanci.

Agenda: 

  • Kdy outplacementu a redeployement funguje a kdy ne?

  • Proč společnosti přepisují scénáře restrukturalizace a outplacementu? 

  • Jak si vytvořit outplacement i „redeployement“ příručku pro zužitkování potenciálu lidí v regionu?

  • Jak investovat do vybraných lidí a kompetencí budoucnosti? 

 

Studie je publikována v angličtině. Na vyžádání zasíláme překlad do češtiny.

STUDIE OUTPLACEMENT 

První studie outplacement v ČR a EU

Stáhněte si v Q1/2021 první komplexní studii o využívání outplacementu. Kolektiv autorů a konzultantů LHH napříč dvanácti krajinami EU.

pikt_lhhinfo_date.png
Datum
Ke stažení do  28. února 2021
pikt_lhhinfo_time.png
Čas
17:00 h SEČ
pikt_lhhinfo_webinar.png
Link je v registračním formuláři. 
​Česká verze bude zaslána na vyžádání. Požádejte individuálně na vhatina@lhh.cz

Michal Hatina

Head of CZ & SK 

LHH