top of page

Transformace v sektoru FMCG

Vytvořili jsme program akcelerující transformaci přes práci s lídry v několika úrovních organizace, kteří sehráli klíčovou roli v úspěchu transformace v zásadně se měnícím sektoru.

 

Nakreslili jsme architekturu nové organizace, adaptovali kompetence, akcelerovali mobilitu talentu napříč organizací, změřili transformační potenciál lídrů a uvedli do života symbiózu projektů a rozvoje klíčových lidí. 

LEADERSHIP PROGRAMY

Čím můžeme být užiteční právě pro vaši organizaci?

Transformace a změny

Soustředíme se na práci s lidmi zejména v období ambiciózních transformačních projektů. Usilujeme o udržitelný růst celého ekosystém talentu, zejména dynamiku, kdy se ze specialistů stávají manažeři, kteří mají extrémní dopad na „employer brand“ a udržitelnost a reskilling talentu.

Akcelerace transformace

Programy  jsou komponovány do cyklické architektury:

  • měříš (assess) 

  • seješ (evolve)

  • zalejváš (coach)

  • sklízíš (drive results)  

která cyklicky  maximalizuje efekt programu stavá se katalyzátorem změn. Stavíme na neurovědou prověřených přístupech podaných s lehkostí, nadhledem a interaktivně v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Efekt

Program vytváří nadhled nad faktory spomalujícími transformaci a díky integrované design thinking metodologii a intergraci agilního přístupu   akceleruje transformační iniciativy a urychluje změny dotýkající se  týmů, lídrů a organizace.

 

 

Každý máme jiný důvod „proč mít“ mentora a kouče při navigaci dalšími kroky v kariéře.

os1_pict1.png

Naši lidé jsou online a kanceláře v Praze, Brně, Bratislavě a Žilině jsou součástí 380 poboček po celém světě.

os2_pict2.png

Jsme k dispozici diskutovat o dalších krocích v kariéře, ať je plánujete kdykoliv.

bottom of page