top of page

Leadership development

Prostředí, interakce s lidmi i povaha práce se mění. Pomalejší už to nebude a to má dopad na lidi, proces a každý meeting. Jaké kompetence a kapacity, jaké myšlení a postoje máme přenést do interakcí s lidmi, abychom zůstali relevantní?

LEADERSHIP DEVELOPMENT | TRANSFORMAČNÍ KOMPETENCE | EQ 

Transformace od hlavy. Ptáme se, jak lídři na každé úrovni inspirují, angažují a vedou důležité rozhovory, aby přinášeli výsledky

LHH inkubátor kadetů v managementu a nových lídrů ​

 

Už to neudělají sami, ale přes druhé. Mají v rukou nejvíce lidských osudů a potřebují zůstat v těsném kontaktu jak s lidmi, tak s novými technologiemi, aby je využili pro rychlejší cestu k výsledkům, aby pomohli lidem v týmu uspět a s mírným adrenalinem opakovaně vítězit.​

 

Organizace jsou zejména při přetrvávající práci z domova závislé na nových schopnostech jejich lídrů a kadetů v managementu dosahovat výsledků v hybridním módu vedení lidí - na setkáních v kancelářích a také  ve virtuálním prostředí. Přesto ne všechny jsme na tuto realitu vybavili a udělali jsme potřebné kroky, abychom jim cestu k výsledkům v nové realitě usnadnili a prosvětlili naše očekávání. ​

 

Pečujeme o kadety v managementu a kultivujeme  jejich důvěru ve schopnosti vést druhé, zapojovat je do programových věcí a činit je odpovědnými za výsledky v hybridním vedení s využitím vlastní integrity, lidské empatie, EQ a dostupného digitálního ecosystému organizace.   

 

Program s adaptabilní architekturou pod značkou LHH Accountable Manager pomůže méně zkušenému managementu a týmlídrům okamžitě adaptovat zručnosti, prověřit a šířit zdravé postoje, konstruktivně mluvit se svými lidmi, vtahovat je do hry a poprat se s překážkami uvnitř nebo mimo organizaci. Program je organizován do několika bloků, začíná lehkým assessmentem s interpretací, je na míru proložen prací s koučem a integruje zdravé reflexe účastníků z jedné organizace (uzavřený program) nebo kombinuje dokonce více zkušeností a kultur (nekonkurenční otevřený program).

Každý hledá inspiraci, radu nebo navigaci dalšími kroky v klíčových projektech. A já?

os1_pict1.png

Naši lidé jsou online a kanceláře v Praze, Brně, Bratislavě a Žilině jsou součástí 380 poboček po celém světě.

os2_pict2.png

Jsme k dispozici diskutovat o dalších krocích v kariéře, ať je plánujete kdykoliv.

bottom of page