top of page
AdobeStock_186710365_Leader_1600x500_CB.

2021: HR 
"Playbook"

The year of the HR Leader

Už více než rok se jednoznačně ukazuje, že role HR lídrů a jejich schopnost být partnerem vedení organizace a adaptovat ji, aby dokázala reagovat na měnící se potřeby transformujícího se businessu jsou pro současné a zejména budoucí zdraví organizace klíčové.

Mnoho vizionářských „people experience“ HR lídrů dlouhodobě podporovalo investici do:

  • nevyhnutného reskillingu,

  • wellbeing-u a empatie při změnách i transformaci 

  • zásadní aktualizaci programů rozvoje začínajících manažerů a high potentials

  • nový onboarding a  knowledge transfer

  • integraci kultury koučingu do transformující se organizace na všech úrovních.

 

Nabízíme daty a průzkumem podložený pohled na to, proč se agenda u silných „people experience“ HR lídrů dostala na stůl v boardech a dnes tyto organizace aktivují zcela nové programy rozvoje nebo konsolidace. 

Vytvořili jsme studii, ve které se díváme na to, proč se strategický posun někomu povedl a kde jsou příležitosti pro HR lídra, jenž o podobné výsledky usiluje. 

 

Ve studii se dovíte: 

  • Jak se dívají CEO, CFO a ostatní členové boardu na agendu HR lídrů a kde očekávají přínos HR iniciativ pro organizaci. 

  • Proč ve válce o talent na trhu vidí mnoho CEO a CFO  příležitost v redeploymentu, reskillingu a propouštění je „poslední instance“, která vyžaduje delikátní exekuci, komunikaci a solidní plán

  • Proč je mentální kondice a  nová efektivita práce a wellbeing tak frekventovaná agenda ve vedení organizací?

HR Playbook ke stažení
bottom of page