top of page

Komunikace a propouštění

Cíle komunikace v časech propuštění a toxické elementy


Propouštění a komunikace v jeho průběhu vzbuzuje velké spektrum emocí. Propouštění, plánované i neplánované vytváří zlomovou - stresující situaci a taková stresující situace zůstává v paměti dlouho.Právě z uvedeného důvodu komunikaci v průběhu propouštění nelze intoxikovat informacemi a pochybnostmi o výkonu jednotlivce, skupiny nebo pobočky.


Každé individuální nebo skupinové propouštění je důležité pečlivě připravit. Dobrou praktikou je v těchto případech vytvořit si férový komunikační scénář nebo jakýsi komunikační "playbook" - příručku.


Jednotlivé komponenty společného scénáře (playbooku) pak odkomunikovat s kolegy a lídry, kteří budou proces komunikace se zaměstnanci vést. Individuální akt sdělování výpovědí je pro mnohé profesionály okamžikem pravdy, disciplíny a schopnosti se připravit. Prakticky, komunikačně i emočně. Na zvážení je jednorázové využití mentora nebo instaního kouče pro tuto situaci.


Komunikace při trasnformacích, které se dotýkají lidí by měla být důvěryhodná a pokud jsou základní podklady k dispozici měla by být podložena určitými základními argumenty. Určitě platí pravidlo KIS - Keep it simple: Bez toxických detailů a bez ujíždění na nevhodném ice-breaku, kdysi zábavných bonmotech, svalování viny na druhé, komunikačních klišé, nevěrohodné empatii nebo nekonečných podrobnostech, které vytváří komunikujícímu manažerovi alibi.


Po eliminaci toxických elementů by měla být komunikace organizace především konzistentní napříč organizací, a v každém individuálním rozhovoru s dotčenými i zůstávajícími zaměstnanci. V zlomových okamžicích je důležitější než jindy Jednat korektně, v souladu se zákony a nemanipulovat s lidmi.

Jasná komunikace, fakta, čísla a srozumitelné důvody podané citlivě a soucitně, v souladu s firemní kulturou. To je nejlepší lék na strach a hněv lidí. Důstojná empatie a připravenost na svůj hlavní ůkol - srozumitelně informovat dotčeného zaměstnance o tom, jak se ho současná změna dotýká - to jsou 2 hlavní cíle komunikace s dotčeným člověkem v průběhu ukončování pracovního poměru.


Připravenost je alfa - omega důstojné komunikace


Shakespeare slovy Hamleta v klíčovém okamžiku učí své stoupence na jevišti: "Být připraven, toť vše!" Zkušenost našich kolegů LHH v České republice Katky Šamanové a Hanky Kuhnelové napovídá, jak důležitá je příprava: „Promyšleně a citlivě připravte formu sdělení, a to kdo, co, komu a jak řekne.“ Scénáře ale neznamenají utajovat věci a zametat je pod koberec. Ukažte jasnou, otevřenou a dobře načasovanou komunikaci mezi firmou a zaměstnanci, kteří musí odejít. Informace skupinám, jednotlivcům i celé organizaci sdělujte srozumitelně a jasně. V takové komplexitě je ideální, když si připrvíte scénář.

U plošného právě tak jako u individuálního propouštění je nutná důkladná příprava. "Chybný krok může zvýšit riziko soudních sporů a negativně narušit atmosféru mezi zaměstnanci, kteří zůstávají a měli by firmu vytáhnout z krize,“ upozorňuje Michal Hatina, LHH. A dodává, že by se nemělo zapomenout ani na poděkování za odvedenou práci.

Komunikace ukončení pracovního poměru je osobní - potkejte se


Mluvme s každým propuštěným zaměstnancem osobně. Při telefonickém hovoru odpadají některé signály a pozorovatelné emoce, které běžně oběma stranám pomáhají situaci pochopit. Pokud není možné se sejít, udělejte empatický videohovor. Dobré jméno zaměstnavatelské značky se buduje dlouho. Netaktním, nečestným nebo manipulativním chováním při propouštění zaměstnanců v krizi se dá rychle poškodit.


I když dnes existují formáty, jak projekt propouštění zvládnout i nadálku, pokud společnost hodlá působit v sektoru a regionu svého podnikání nadále, praktiky propouštění ve virtuálním formátu nebo nadálku nedoporučujeme.

#Domluvte se bezplatný adhoc Briefing nebo komunikační workshop dobrých praktik pro skupinu: pragueoffice@lhh.cz


Yorumlar


bottom of page