top of page

Redefinujeme Outplacement

Aktualizováno: 29. 6. 2021

Děláme věci jak se patří na 21. století. Mícháme lidi, kouče, metodiky a digitál.


Post-industrální outplacement:

Tvorba chytrých scénářů,

personálních rezerv a reskilling.


Organizace dnes více přehodnocují své provozní modely a redefinují procesy, ve kterých jsou angažování především lidé. Klasické strategie restrukturalizací, které byli kdysi synonymem propouštění – hnány měřitelnými úsporami nákladů – budou dnes příčinou nedostatečné schopnosti organizace otočit vývoj a rychle se adaptovat na nové příležitosti schované v novém růstu ekonomiky.


Představme si ale post-industriální model změny: Model, který zaostří radar na budoucí příležitosti byznysu, kdy organizace včas zahájí přípravu na to, aby nové role dokázala organizace zaplnit z existujících zaměstnanců, kteří výběrem dostanou šanci. Takové plánování scénářů pro talentu zachrání neinvestiční náklady, které tečou do odchodových balíčků a podpory spojené s kariérní změnou. Představme si alokaci těchto peněz do přípravy lidí na budoucnost spojenou s vaší organizací, investováním do tvorby interních rezerv přes chytré využití assessmentu, cíleného reskillingu nebo leadership upskillingu.


Při takové scénáři si organizace uchová:

- důstojnost, značný znalostní kapitál a konzistentní kulturu,

- získá větší agilitu ve změnách,

- posílí angažovanost a zlepší employee experiece,

- vytvoří si nové konkurenční výhody na soutěživém trhu práce a,

- především ušetří rozsáhlé finanční prostředky při respektování přínosů udržitelnosti.


Najděme si čas ke společné diskuzi:

· Proč společnosti přepisují scénáře restrukturalizace propouštěním?

· Jak si vytvořit „redeployement“ příručku pro zužitkování nevyužitého potenciálu?

· Jak a z čeho vytvořit solidní úspory a investovat přitom do vybraných lidí?

· Probereme spolu případové studie konkrétních zákazníků vašeho sektoru a budeme blíž specifickému řešení.

Klasické strategie restrukturalizací, které byli kdysi synonymem propouštění – hnány měřitelnými úsporami nákladů – budou dnes příčinou nedostatečné schopnosti organizace otočit vývoj a rychle se adaptovat na nové příležitosti schované v novém růstu ekonomiky.


95 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page