• rosenbaum126

Náš vrozený risk assessmentJak vyhodnocujeme potenciální zisk v rozhodování?

Bez ohledu na svou pozici nebo vedoucí postavení, neustále je na vás kladený tlak rozhodnutí. Některé rozhodnutí jsou těžší než jiné. Rozhodujete o tom, kdy vstávat, kdy jít spát, jak strukturovat pracovní den, jaké úkoly upřednostnit, delegovat nebo kdy zasáhnout a neaktuální proces vylepšit. Některá rozhodnutí mohou být spíše podvědomá, například jestli před vámi stojí auto nebo sloup, nebo zda je svetr, který máte na sobě, modrý nebo černý.


Naše úspěchy a výsledky jsou vlastně jen souhrou mnoho každodenních rozhodnutí. Ale na základe čeho víme, že naše rozhodnutí je to správné? V tom je malý háček. Většina našich rozhodnutí jsou náhodná. To znamená, že je určitá pravděpodobnost že každá z variant je správná, no nám je tato pravděpodobnost v momentu rozhodnutí utajená. Je důležité se dokázat adaptovat na měnící se pravděpodobnost příznivého výsledku.


Co se stane, když je výsledek našeho rozhodnutí nejistý? Stejně jako analytické tabulky analyzují poměr nákladů a výnosů ve vaší organizaci, totéž se děje v přední části našeho mozku. Tato oblast přijímá vstupy z analýzy odměn (přínosů) i z analýzy nákladů (rizika) a vypočítává jejich rozdíl. Tento rozdíl lze krásně pozorovat na přístroji MRI - velkém detektoru, který dokáže změřit, jak aktivní jsou určité části našeho mozku. Čím vyšší aktivita, tím vyšší je pravděpodobnost správného výběru.


Druhou složkou efektivního rozhodování je doba reakce. Je velmi důležité, abychom reagovali na změny a rozhodovali se rychle. Zvýšení rychlosti naší odezvy však snižujeme pravděpodobnost výběru správného výsledku, protože jsme měli méně času na shromáždění důkazů z různých zdrojů. Jako čerstvý manažer v organizaci, náš mozek si sbírá data o možných alternativách. Pokud urychlíme jeho rozhodnutí, manažer nebude mít všechny informace, a proto může dospět k nekompletnímu závěru.


Avšak nikdo nemá čas neustále shromažďovat všechny možná data pro nejsprávnější rozhodnutí. Proto se často uspokojíme s méně informovaným rozhodnutím, ale zato v správný čas. Vezměte si příklad výběru pití na čerpací stanici. Mohli by jste si prostudovat ingredience všech nápojů a zhodnotit který je pro vás nejvhodnější, ale pravděpodobně se rozhodnete rychle pro váš nejoblíbenější anebo první který uvidíte, aby jste mohli pokračovat ve své cestě.


Nedávná zpráva publikovaná v časopise Frontiers in Human Neuroscience se rozhodla prozkoumat, jak tento zásadní kompromis řeší profesionálové. Jejich cílem bylo porovnat rozdíl mezi zavedenými manažery a čerstvými podnikateli v rozhodování. Vycházeli z předpokladu, že zkušení manažeři častěji přijímají způsob myšlení založený na využívání osvědčených postupů a specializaci. Naopak začínající podnikatelé jsou nuceni vystupovat ze své komfortní zóny, zkoumat nové možnosti a rozhodovat v oborech se kterými mají méně zkušeností. Právě díky těmto atributům podnikatelů je také možno předpovědět dlouhodobou úspěšnost jejich Startupu.


Hlavní zjištění výzkumné skupiny vedené PhD Laureiro-Martínez jsou správnost rozhodnutí byla jednotná mezi manažery a podnikateli. Hlavní rozdíl nalezli ale v rychlosti jejich odpovědi. Podnikatelé odpověděli správně, ale rychleji, čímž se zvýšila efektivita jejich rozhodnutí. Díky časovému náskoku jsou tedy podnikatelé ve výhodě proti specializovaným manažerům, co se týče přilákání klientů anebo time managementu.

Avšak v aktuálním pracovním klimatu je důležité, aby se i zkušení a specializovaní manažeři dokázali rychle a flexibilně rozhodovat. Potřebujeme lídry, kteří jsou otevřený změnám, které přináší nové pracovní prostředí, styl práce a požadavky zákazníků. Proto je důležitou správou z dané studie že naše schopnost se rozhodovat je jen z minimální části vrozená. Tím pádem máme velkou kontrolu nad tím, jaký přístup k dané problematice zaujmeme. Efektivní rozhodování je o cviku – čím častěji jej musíme využívat, tím líp nám půjde.


Dobrá správa je, že flexibilní rozhodování je přenosná dovednost. Když se naučíte myslet a rozhodovat flexibilně v jednom oboru vašich životů, o to líp vám to půjde, když budou už následky a rizika závažnější. Pro zaměstnavatele – nehleďte jen na zkušenosti svých kandidátů v daném oboru. Hledejte ve svých talentech vlohy pro efektivní rozhodování, které posílí váš kolektiv víc, než odborné zkušenosti které kandidát získá svou denní prací.


Zdroje

Basten, U., Biele, G., Heekeren, H. and Fiebach, C., 2010. How the brain integrates costs and benefits during decision making. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(50), pp.21767-21772.


Laureiro-Martínez, D., Canessa, N., Brusoni, S., Zollo, M., Hare, T., Alemanno, F. and Cappa, S., 2014. Frontopolar cortex and decision-making efficiency: comparing brain activity of experts with different professional background during an exploration-exploitation task. Frontiers in Human Neuroscience, 7.

6 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše