Koncepce Work-Life Balance je neudržitelná.

Aktualizováno: 15. 6. 2021Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem? Opravdu?


Čím déle o tom přemýšlím, tím víc si myslím, že balancovat mezi rovnováhou pracovního a soukromého života a stavět tyto dvě věci proti sobě je neudržitelná a mylná představa, a že pohoda a vysoká výkonnost se navzájem nevylučují. Naopak. Tyto dvě věci mohou existovat vedle sebe.


Jedním z klíčových rozbřesků pro mě bylo uvědomění si, že být v pohodě, pečovat o sebe i blízké - je něco, na co nezískávám právo až po etapě tvrdé "práce" v "práci".


Předsudky pracovitosti a kulturní "bias".


Jak silný je náš kulturní předsudek, že "bez práce nejsou koláče" a "nejdřív práce" potom "zábava" a jak moc podvědomě spojujeme odpočinek a regeneraci pouze se "zábavou" a dnes dokonce s nutričně nezodpovědnými "koláčky" ? Není to naopak? Není nejdříve spánek, regenerace, welbeing, výživa a pak můžeme očekávat výkon?


Regenerace a broušení pily je stejně zodpovědná agenda a když to vezmeme v potaz, je vše úplně naopak. Regenerace, síla, odpočatost, přiměřený trénink, výživa a nakopnutá energie je první předpoklad k tomu, abych mohli podávat výkony. A to také při "práci" v práci. Intenzita a zodpovědnost, varieta nástrojů, s jakou obsluhujeme a akcelerujeme mechanizmus regenerace a techniku dosahování výkonu pak souvisí s naší mírou odolnosti, schopnosti regenerovat a dosahovat výsledků rychleji.


Myslím si, že jedním z důvodů, proč tolik výkonných manažerů, profesionálů včetně vrcholových sportovců vyhoří, je to, že v jistém slova smyslu nadměrně protěžují, přetěžují své "klíčové" silné stránky - osvědčené časté postupy nebo schopnost soustředit se na jednu věc - a přitom přehlížejí varovné signály, které jim jejich tělo vysílá s poselstvím, že se potřebují zotavit. Asi všichni si potřebujeme v našem kulturním prostředí, které odpočinek i únavu stigmatizují stavem "lenosti" vypěstovat solidnější míru sebeuvědomění ohledně svého "stavu pohody" - welbeingu. Mapa vnitřního potenciálu, díky kterému jsme schopni lépe zvládat zátěž, zatěžovat organizmus je pak mapou naší odolnosti - resilience.


Stereotypy a křehkost lidské identity zvyšuje riziko vyhoření


Velkou roli ve schopnosti regenerovat a reflektovat svůj welbeing samozřejmě hraje také identita. Mnoho vedoucích pracovníků žije v stereotypu, že se od nich očekává nadlidské úsilí unikátního lídra, vždy připraveného profesionála, který pracuje 100 a více hodin týdně a zároveň vychovává rodinu a věnuje se extrémním nebo alespoň adrenalinovým sportům. Naše identita je zejména v naší kultuře často založena na tom, jakou práci děláme, pro koho ji děláme, na naší pozici v zaměstnání: když se představujeme, když mluvíme s lidmi, to, co nás zajímá, je často práce. Je to práce, která vytváří pocit „zabezpečení“ a bezpečí.

Zamyslete se nad tím, jak velká část identity člověka je založena na něčem, co mu může být téměř ze dne na den odebráno! To je jeden z klíčových důvodů, proč nesnáším termín rovnováha mezi prací a opravdovým životem.


Work Life Balance je zavádějící koncepce.


Proč je work-life balance naprosto zavádějící koncepce? Protože podvědomě v naše myšlení a v celém našem okolí staví práci a život proti sobě. Existuje jen život a práce je součástí našeho života. To je vše.


Identitu nelze postavit na své práci, pozici a organizaci.


Koncept resilience, který se snažíme dostat do života pohledem na každého člověka zvlášť spočívá v tom, jak kultivovat různé mechanizmy imunity a vytěžovat vnitřní i vnější zdroje každého člověka - nikoliv jedno prověřené schéma. Díky tomu mohou být lidí se kterými pracujeme odolnější, dokážou čelit neúspěchům. Například také - a je to dnes velice časté - v důsledku ztráty zaměstnání nebo změny kariéry. Aktuální intenzivní zkušenost pro nás není překvapující, pro lidi oddané své práci několik let však ano: nemůžeme svou identitu založit jen na jedné věci - "práci".


Manažeři v ohrožení. Nahoře to fouká nejvíc. Magických 96%.


Právě teď v období neutichajících transformačních projektů, které stimulují změny v preferencích zákazníků, nová konkurence, tlaky na ceny, nestabilita dodavatelů vidíme, že živočišní druh, který je v největším ohrožení jsou manažeři na vrcholku organizace. Tam to „fouká“ nejvíc. Manažeři se při cestě vzhůru naučili se bojovat a bojují nástroji, které fungovali před několika lety. Vypracovali se a jejich DNA je částečně otištěno do jejich organizace. Jsou tím, co vytvořili a jedou na 120%. Mnozí nemají čas na neověřené novinky, praktiky, které ještě neukázali svou sílu. Nesledují trendy a makají s hlavou skloněnou. Věří ve svoji cestu a transformace je na prahu vyhoření pouze vyrušuje. Skutečnost, že jsou na prahu vyhoření si dokážou těžce připustit.