top of page

Proč Outplacement?

Aktualizováno: 31. 5. 2021Jak dlouho už pracujete jako HR manažer? Pokud pečujete o svou zaměstnavatelskou značku interně nebo na sociálních médiích a na Jobs.cz v atmoskopu, určitě jste už slyšeli o službě outplacement. Každý si však pod pojmem outplacement představí něco jiného. Co je dnes efektivní outplacement a jak se dnes mění?


Jsme v kontaktu s organizacemi a potkáváme mnoho skvělých profesionálů, kteří se se slovíčkem OUPLACEMENT ještě nesetkali. Už několik let pracujeme v unikátní doméně práce s lidským potenciálem a snažíme se funkci outplacementu nejenom ozřejmit, ale ukázat také na faktory, které outplacement v posledních třech letech zásadně předefinovaly. Proč je tato služba relevantní právě v období nejistoty mezi jednotlivými obdobími pandemie? Jak pomůže eliminovat rizika spojená s restrukturalizací nebo dopadem transformace vysvětlíme níže.


Jak toto téma, které je spojené s uvolňováním zaměstnanců z pracovního poměru s „balíčkem na rozloučenou“ - bez toho, abyste mu říkali „outplacement“, řešíte u vás? Pomáháte lidem najít si novou práci rychleji? Vyprovodíte je s radou, o kterou možná díky emocím v danou chvíli nestojí, ale později jim pomocná ruka přijde vhod?
Outplacement.

Při redukci zaměstnanců eliminuje riziko požáru, který může spálit i kultivovanou zaměstnavatelskou značku na trhu práce v celém regionu, napříč různými zájmovými skupinami: u klientů, u dodavatelů u regulátora nebo i u konkurence.Redukce počtu zaměstnanců pod tlakem restrukturalizace, transformace je náročné téma pro všechny, kteří se podílí na budování zdravé organizace a kteří potřebují změny komunikovat s důstojností a ve správném pořadí. Pro zaměstnance neznamená ukončení pracovního poměru pouze ušlý příjem – jak se mnozí domnívají při přípravě tzv. „odchodového balíčku“ (severance pay), ale je to především bolestná ztráta osobní identity a vytržení člověka z jeho pracovní a často i společenské komunity. Fakt, že lidé v této situaci čelí velice komplexním úvahám o své existenci, nedokáže kompenzovat pouze násobek měsíčních platů, které jsou často jediným tématem při přípravě balíčků. Lidé na všech úrovních organizace řeší technicko - existenční stres, který se snaží zaměstnavatel uhasit násobkem měsíčních platů v podobě odchodného. Dotčení lidé současně řeší společenský stres, pochybnosti o své nové identitě, schopnosti nalézt novou komunitu, do které se začlení podobně jako do té stávající, která se v mnoha případech změnila u těch nejpracovitějších na „druhý domov“ a „druhou rodinu“, ze které byli bez svého přičinění vyloučeni. Starosti s tímto sociálním stresem jsou mnohem zásadnější a mají na kvalitu života dotčených lidí paralyzující dopad. Strukturovaný přístup k tomuto tématu dokáže sociální di-stres a krizi osobní identity výrazně „odhlučnit“. Jak?


Propuštění a redukce počtu zaměstnanců je často až poslední instance, když už se vyčerpají všechny možnosti. Je to nepříjemná zkušenost pro řadové zaměstnance i pro manažery. Málo lidí v HR vnímá situaci tak, že čím více a výše jsou v organizaci lídři exponováni, tím více prorůstá sounáležitost k organizaci a její hodnoty s jejich osobní identitou, otiskne se do vztahů s lidmi, které prostupují i do soukromí a propojují se navzájem i rodiny, děti atd. Vztahy se tvoří napříč organizací, ale také mimo ni. Rozpad, nebo exit z takové komunity je pro každého sebelepšího profesionála – ale vždy pouze člověka – extrémně zatěžující. Ukončení angažmá ve vrcholové roli sebou nese i jiné aspekty, které je potřeba logisticky řešit.


Pro každou populaci zaměstnanců - i pro board level pozice - existují určité zdroje pomoci, kterými dokážete tento nepříjemný proces zaměstnancům aspoň maličko usnadnit, případně některé věci plně outsourcovat a v jistém slova smyslu zpříjemnit.


Důstojné ukončení pracovního poměru by mělo vždy zahrnovat služby profesionální individuální asistence s komponentou mentoringu, navigace, spojování s novými příležitostmi v podobě outplacementu. Správná orientace na priority každého jednotlivce při zahájení programu pak umožní lidem učinit správný krok dopředu – směrem k nové kapitole, kterou budou psát díky novému uplatnění. Nové uplatnění může mít dnes mnoho podob a zkušený konzultant po seznámení se s kandidátem rychle identifikuje jeho možnosti. Někoho láka podobná, ale seniornější role, někoho jiná role a bez řízení lidí, někdo chce využít kouzlo „gig role“ tzv. kontrahované práce na projektu, někdo se vrhne do založení vlastního podnikání s robustním nebo skromným business plánem bez investora. Mnoho lidí najde svůj směr v re-startu vzdělávání, řízeném reskillingu, nebo si po dvou dekádách v businessu udělají „cestovní“ sabatical, rodičovskou dovolenou nebo nakoupí jeden z množících se franchise konceptů. Executives, kteří se repatriují do své země s rozumnými úsporami a hladem po investicích si často vyberou spolupráci se syndikátem angažovaných angel investorů, VC fondem nebo s regionální private equity.


Pojďme se na to podívat zblízka rozdělme si náš článek na 3 kapitoly:


· Začněme od základů - co je outplacement a proč je to dobrá investice?

· Proč byste outplacement měli zaměstnancům nabídnout a jak je nejlépe inspirovat, aby tyto benefity využili ve prospěch své budoucí kariéry.

· Jaké jsou dobré praktiky outplacementu a co outplacement jako služba obnáší?


Co je outplacement a proč je tou správnou investicí?


Outplacement poskytuje zaměstnancům pomoc při hledání nové práce a(nebo) uplatnění. Zahrnuje služby, jako:

· poradenství, mentoring, vlastní assessment silných stránek a komunikačního stylu

· přípravu a SEO optimalizaci různých verzí životopisů pro lidské i robotické čtenáře

· poskytne rady ohledně zdrojů při hledání zaměstnání, kde a jak najít pozice dříve než jsou publikované

· inspiruje i zdatné profesionály při dolování zdravého sebevědomí a při tvorbě dobrému „contentu“ pro CV, Linkedin® interview a pohovory

· najde partnera, se kterým si ve správném kontextu udělat pár interview nanečisto a mít praktický „live“ trénink pohovorů

· učí udržet si hybnost v aktivitě, která nemá vždy odpovídající výsledky, udržet si momentum i vztyčenou hlavu kultivací „resilience“ nebo osobním koučingem.

· zvyšuje citlivost na důležité informace na trhu a jejich integraci do svého projektu tak, aby každý kandidát kultivoval svoji „market“ inteligenci

· urychluje rozšiřování vlastního networku vztahů se stakeholdrama v sektoru i mimo něj.


Výsledkem propojení těchto komponent je zachování si důstojnosti i kvality života při řešení situace na jedné z nejnáročnějších křižovatek profesionálního života, která je vždy - více nebo méně - spojená s mini-krizí a revitalizací osobní identity.


Když se hledající člověk díky partnerovi a mentorovi dostane k řízenému agilnímu programu Outplacementu, když se nechá vyživovat cílenou inspirací a akcelerovanému networkingu - urychlí svou cestu k zajímavé roli.

Tento benefit se z pohledu eliminace sociálního stredu a kvality prožitku v tomto období kvantifikuje těžko. Obecně se však dá říci, že služba kvalitního outplacementu dokáže zkrátit čas potřebný k nalezení nového uplatnění na polovinu. Obecně je ekonomický přínos pro člověka – vztaženo pouze k dřívějšímu nástupu do nové role proti porovnání s trhem - ekvivalent dvou ( administrativa 40+ ) až šesti platů ( ředitelé 45+). V pandemické zkušenosti vidíme, že to může být i víc.


Ale proč byste měli investovat do outplacementu a pomoci lidem, kteří již nejsou vašimi zaměstnanci?


Nejde přece jenom o vaše odcházející zaměstnance. Všichni ti, kteří zůstávají se dívají na to, jak jste se zachovali k jejich přátelům, kolegům i členům jejich komunity. To, jak se loučíte vysílá všem lidem do organizace signál o hodnotě zaměstnavatelské značky a důvěryhodnosti stávající péče o zaměstnance, kteří zůstávají ve vašem týmu. Každý divák v tom momentu přemýšlí, co se stane, když se to příště bude týkat jeho. Organizace, které lidem kompenzují nepříjemný odchod pouze penězi vysílají jasný signál, jak „transakční“ leadership lze od organizace očekávat do budoucna.


Zodpovědný leadership tým, který má s organizací a jejími lidmi vyhlídky do budoucna, lídr dotčeného úseku, který očekává od lidí osobní angažovanost i v těžké situaci, potřebuje být prozíravější a prokázat s garancí HR týmu, vlastní ukázku osobní angažovanosti vůči těm, kteří jsou při redukci počtu zaměstnanců v nezáviděníhodné až stigmatizující situaci.


Jenom velice malá populace lidí, kteří zůstávají se na toto řešení bejpálčivější agendy nedívá. Všichni ostatní se dívají. Vidí, že ti, kteří byli do organizace vítáni a rozvíjeni jako nadějný „talent“, jsou nyní s x násobkem platů vyprovozeni jako zbytečný „headcount“. V těchto momentech zůstávající lidi přehodnocují svou angažovanost i oddanost úkolům. Důstojnost práce s odcházejícími lidmi a investice do dobré komunikace celého programu takové důstojné péče včetně spolupráce a koordinace s odborovou organizací - to je outplacement.


Pro zaměstnance je to služba k nezaplacení


Outplacement nabízí smysl a naději do budoucna lidem, kteří jsou často propuštěním paralyzováni. Ať už jste své zaměstnance varovali, že dojde k zásadní redukci stavu a propouštění, nebo ne, samotný akt podepisování ukončení pracovní smlouvy a definitivnost posledních dní v práci včetně nejisté vyhlídky, návštěva úřadu práce, nezaměstnanost (kdo ví, jak dlouhou) jsou zemětřesením pro psychiku i těch nejsilnějších jedinců.


Tím, že lidem poskytujete okamžité a pro ně samotné bezplatné služby outplacementu, házíte lidem záchranné lano v moři nejistoty, do kterého byli z paluby shozeni. Outplacement je struktura, pracovní náplň a díky mentorovi a nástrojům blended learningu poskytuje něco hmatatelného, na co se můžou lidé v těžké situaci zaměřit, najít smysluplnost a také dosažitelné cíle v nejbližším období.


Jaký je přínos outplacementu pro zaměstnance?

Povzbuzení. Každá nejistota, a obzvlášť ztráta zaměstnání, u lidí vyvolá úzkost a strach. Dokonce při dlouhodobém hledání se lidé můžou dostat až do depresivních stavů, které jim hledání nové práce značně ztíží. Mít svého osobního outplacementového kouče je jako mít přítele na telefonu. Kouč ví, čím si procházíte a má zkušenosti a ví, jak vám v dané situaci pomoct. Povzbuzení je skutečný životabudič na vaší cestě (a nejen) ouplacementem.


Příležitost porozhlédnout se po pracovním sektoru. Ztráta zaměstnání může být podnětem ke změně kariéry. Pokud se lidé chtějí zaměřit na nový směr, naše analytické rozbory jejich talentů, schopností a vášní jim pomůžou ke zvolení té správné cesty.

Provede vás budováním a využitím vaší osobní značky. Každý z nás má příběh který je v něčem jedinečný. V čem jste jedinečný právě vy? Co je váš ‘selling point’? Díky assessmentům kterých budete mít možnost se zúčastnit, vám napovíme které jedinečné aspekty své osobnosti dokážete vystavovat na trhu práce.

Podpoří vás ve strukturovaném a rozvážném lovu zaměstnání. Instinktivně bychom asi všichni začali hledat práci na nejznámějších pracovních portálech a zaslali svůj životopis na každou nabídku, která nás zaujme. Ovšem ti, kteří si udělají čas a vytvoří si podrobný seznam cílů, na které zaměří svůj zájem, budou považováni za vhodnější kandidáty mezi konkurencí.Poradenství v oblasti networking. Je všeobecně známo, že budování sítí kontaktů je nesmírně důležité pro získání nové práce. Ale jak na to? Součástí našich programů jsou školení zaměřená právě na téma získávání, udržování a efektivní využití networkingu.
Urychluje hledání nového uplatnění propuštěným zaměstnancům. Nabízíme jim pomůcky, jak správě definovat a propagovat své vlohy a zájmy, navigujeme je procesem hledání a ucházení se o identifikované pozice. Průměrný čas, který potřebuje člověk, aby se opět zaměstnal, je výrazně kratší u člověka který má možnost využít outplacementové služby, než u toho, kdo si musí poradit sám.Zrychluje proces hledání práce a podporuje ty, u kterých je hledání nového uplatnění náročnější nebo zvažují změnu oboru. Každý náš život je jedinečný. Taktéž i změna zaměstnání je pro každého úplně jinou výzvou. Základem kvalitního outplacementového koučingu je podporovat každého, kdo si prochází změnou zaměstnání, nehledě na komplikovanost procesu. Například změna oboru může představovat obtížnější a časově náročnější přístup. K tomu jsou skvělou službou dlouhodobější plány outplacementu. V LHH nabízíme různé délky programů, které nabízíme klientům podle individuálních potřeb. Víc času = víc pomoci = čas na „dozrání“ a sebereflexi = lepší výsledky.Příprava na pracovní pohovor. Pohovory k získání nové práce mohou být nervy drásající. Trenéři outplacementu pomáhají lidem připravovat se tím, že i nimi procházejí odpovědi na běžné a obtížné otázky a software vám pomůže oholit pár „um, lajků a víte“. Kariérní vhled. Ztráta zaměstnání může být podnětem ke změně kariéry. Pokud lidé chtějí udělat radikálnější změnu, outplacement jim pomůže dozvědět se více o jejich talentu a vášních, aby se mohli s jistotou rozhodnout pro správnou kariérní cestu.Osobní koučing při přípravě životopisů. Každý náš životopis má jistý tón – komponent, který je utvořený obsahem a stylem vyjadřování v životopisu. Najít ten správný tón, který vás zaměstnavateli představí v nejlepším světle, je o hodně snazší, když máte své cíle dobře promyšlené. Váš osobní LHH kouč vám nastaví tón životopisu tak, aby zazářil mezi konkurencí. Seznámí vás s nejnovějšími poznatky ohledně zpracovávání životopisů a pomůže prezentovat vaše dovednosti stručně, lákavě a profesionálně.


Nezatěžuje finančně propuštěné zaměstnance. Přirozeně se ztrátou zaměstnání je spojená velká finanční nejistota. Proto jsou outplacementové služby hrazené organizací, a jsou poskytovány všem zaměstnancům jako benefit.


Outplacementové koučování je služba k nezaplacení, zejména pro lidi, kteří se nějakou dobu nepohybovali na trhu práce. Pokud jste nuceni propouštět dlouholeté zaměstnance, je více než pravděpodobné, že se budou špatně orientovat v nejnovějších trendech na trhu práce. Pravděpodobně aktivně nepoužívají LinkedIn, nevědí co je Glassdoor anebo jak si nastavit denní režim při samostatném hledání práce.Dost už o zaměstnancích – co nabízí Outplacement vám a vaší organizaci?


Outplacement pomůže VAŠÍ zaměstnavatelské značce


Silná značka zaměstnavatele je klíčová k přilákání nejlepších talentů. Obzvlášť v aktuální době. Tím, že zajistíte, že se vaši odcházející zaměstnanci okamžitě zaměří na další krok ve své kariéře, a nikoli na frustraci z propuštění, podstatně snížíte nepříznivý dopad na vaši sociální pověst.


Jak? Dnes nespokojení, propuštění zaměstnanci, si nestěžují jen u přátel a rodiny. Zveřejňují příspěvky na sociálních sítích, berou si vás do pusy na Glassdoor a Profesii a tím nezvratně poškozují vaši zaměstnavatelskou značku. Právě při náboru nových talentů tyto negativní komentáře dokážou odradit nadějné kandidáty.

Naše studie ukázaly, že poskytnutí ouplacementového řešení zaměstnancům značně snížilo škody na firemní značce způsobené nutným propouštěním.


Je útěchou pro zůstávající zaměstnance a zachovává kulturu


Nejde jen o zaměstnance, které propouštíte. Je to také o těch, kteří zůstanou. Propouštění způsobuje velké obavy mezi „přeživšími“, kteří se obávají, jestli nebudou další v řadě. Skutečnost, že jejich kolegům byla poskytnuta pomoc při hledání nových pracovních míst, tyto obavy značně uklidní. A také vytváří loajalitu, když vás vidí, že pomáháte jejich kolegům a přátelům.


Pokud je to možné, umožněte propouštěným zaměstnancům začít využívat služby outplacementu, co nejdříve – ještě před ukončením jejich pracovního poměru. Jsou mnohem lépe připraveni na jeho ukončení, a s větší pravděpodobností zůstanou pozitivními ambasadory značky svého předchozího zaměstnavatele, podpoří společnost online a mezi svými vrstevníky, nebo alespoň zaujmou neutrální postoj. Mnoho scénářů to neumožňuje. V těchto citlivých situacích však vždy existuje prostor pro vysoce profesionální zvládnutí propouštěcího procesu spolu s naší pomocí.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page