Toxický stres alebo mentálna imunita - Resilience?

Aktualizováno: 29. 6. 2021

"Som v strese!" ako refrén počujeme od svojich kolegov, klientov alebo spolužiakov.

Fakt, že práca alebo štúdium spôsobuje stres a wellbeing, sú témy, ktoré stále častejšie zaznievajú v rozhovoroch klientov, priateľov a rodiny. Je prirodzené pociťovať určitú mieru napätia v situáciách, na ktorých nám záleží alebo tých, ktoré môžu mať dôležité následky. To, ako stresu podliehame ovplyvňuje naša aktuálna alebo navyknutá reakcia na vybrané podnety a ich vyhodnocovanie. Inak povedané - aká je úroveň našem "resilience", ktorú dokážeme kultivovať .


Ale čo je vlastne stres?

Stres je naša fyziologická odozva na hrozbu. Stres ako taký je náš priateľ. Pomôže nám zmobilizovať všetky možné zložky, aby sme nebezpečenstvu unikli. Rozbúcha sa nám srdce, rozšíria zreničky a nahromadí cukor v krvi, aby sme mohli reagovať na podnety. Tieto zmeny podliehajú aktivácii takzvanej sympatetickej nervovej sústavy (boj alebo únik) a hormónu kortizol v krvi.


Stres ale začne byť ‘mrškou’ z dlhodobého hľadiska. Naše telo nedokáže fungovať optimálne, keď má neustále aktivovanú sympatetickú nervovú sústavu a je nadopované kortizolom. V tomto stave nám nefungujú esenciálne telesné procesy ako trávenie, racionálne uvažovanie a spánok. Návyky a zdravé reakcie na stresové podnety definujú mieru našej tolerancie tzv. resilience.


Spoznávate niektoré tieto symptómy?


Štúdia z American Institute of Stress zverejňuje, že až 65% ľudí pociťujú zo svojej práce stres. Dokonca 34% tvrdí, že sa im kvôli pracovným ťažkostiam nedá v noci zaspať a 44% má starosti kvôli preťaženým očiam z displejov alebo bolesti krku a chrbta.

Ako zníženie stresu vašich zamestnancov pomôže vašej organizácii a jej zamestnávateľskej značke?


Ušlý zisk v USA absenciou wellbeing bol vyčíslený na neuveriteľných 300 biliónov USD, k čomu prispeli vynútené nemocenské dovolenky alebo lekárske vyšetrenia v spojitosti so stresom, znížená produktivita alebo nehody spôsobené vyčerpanými zamestnancami. Takisto dôležitou témou v oblasti stresu na pracovisku sú náklady na nahradenie ‘vyhorených’ alebo vystresovaných zamestnancov. Snáď už rozumiete prečo je vo vašom najlepšom záujme predísť chronickému stresu na pracovisku.


V tomto článku sa pozrieme na aspekty práce, ktoré boli identifikované ako hlavné prekážky pre wellbeing a hlavné spúšťače stresu. Vďaka nasledujúcim radám dokážete kultivovat resilience a nasmerovať svoj pracovný tím ku zníženiu hladiny kortizolu a zvýšeniu celkovej produktivity. Chcete wellbeing? Nech sa páči!


Komunikácia


Rozhovory, interakcie, gestá a konflikty. Každodenná práca nám prináša nespočetne veľa interakcii s kolegami, nadriadenými a zákazníkmi. Zlepšenie vzťahov prináša úľavu a schopnost oprieť sa o kolegov prináša pocit bezpečia, vďaka ktorému hladina kortizolu dramaticky klesá.


1. Spoznajte svojich kolegov a dôverujte si

Koľko krstných mien kolegov poznáte toľkokrát ste dobrým kolegom.

Zapamätanie si mien svojich kolegov je nesmierne dôležitá súčasť budovania spolupráce, aj ked sa môže zdať zbytočná. Osobný prístup ku kolegom a oslovenie ľudí menom naplní komunikáciu dôverou a zintímni vzájomný rozhovor, čím znížite šance že budete prípadné konflikty riešiť s inou - treťou osobou – napríklad aj poza chrbát svojho kolegu.


2. Vyvarujte sa ohováraniu svojich kolegov

Vo svojej praxi sa neustále stretávame so zamestnancami, ktorí svoje konflikty a nezhody ventilujú poza chrbát zapletenej osoby. Nech už sú dôvody na takýto prístup akékoľvek, ich výsledok je rovnaký – podkopáva sa jednotnosť kolektívu a brzdí sa progres tímových projektov kvôli hostilite zúčastnených.

Namiesto ohovárania pomimo daného kolegu, pokúste sa konflikt riešiť a ponechať iba medzi vami dvoma. Aj ked zo začiatku vám to pravdepodobne úzkosť neuhasí, časom zistíte že priama konfrontácia pri konfliktoch vám zníži celkový stres na pracovisku. Pokiaľ ste vedúci organizácie – zamyslite sa, ako by ste dokázali svojich zamestnancov inšpirovať, aby svoje nezhody riešili priamo a osobne.


3. ‘Keep in touch!’ - Udržujte kontakty

Je prirodzené vyhýbať sa vzťahom s ľuďmi, ktoré nám spôsobujú nervozitu alebo úzkosť. Je prirodzené obísť spoločenskú miestnosť, v ktorej práve sedí kolega, s ktorým máte príliš odlišné názory. Alebo sa nenápadne prešmyknúť okolo nadriadeného, keď ešte nemáte zadanie ukončené k spokojnosti oboch strán. No pravda je taká, že vyhýbanie sa konfrontácii je iba krátkodobou náplasťou pre nedorozumenia. Dlhodobo vyhýbanie iba znásobí nervozitu, ktorá vás viedla k takémuto prístupu, eskaluje nedorozumenia a podkope tímovú morálku.


Medziľudská komunikácia je ako sval – musí sa posilňovať k tomu, aby rástla. Čím viac budete komunikovať včasne a priamo, tým menšie nervy z toho budete mať. Štádia najúspešnejších pracovníkov prezradia, že sú to práve tí ľudia, ktorí dokážu efektívne komunikovať s ľuďmi, s ktorými sa ich názory rozchádzajú.


4. Komunikujte racionálne, s neutrálnym tónom

Používaním neutrálneho tonu pri komuni