top of page

Proč v aktivním sportovci dřímá přirozený lídr?

Leadership. Pod tímto dnes již běžně používaným výrazem se skrývá styl vedení lidí, kdy jeden člověk dokáže přimět ostatní, aby jej bezprostředně následovali. Najít dobrého lídra, který dokáže motivovat a inspirovat svůj tým, je oříšek pro nejednoho zaměstnavatele. Pojďte se s námi podívat, proč jsou aktivní sportovci dobrými vůdci a proč by měl být váš příští zaměstnanec právě bývalý či současný sportovec.Co dělá sportovce dobrým lídrem?

Jak by měl vypadat opravdový vůdce? Je to člověk, který má vizi, vášeň a ví, jak komunikovat s lidmi. Dokáže ostatní motivovat, udávat směr a vytvářet prostředí důvěry. Není žádným tajemstvím, že jsou to právě sportovci, kteří těmito vlastnostmi disponují.


Každý sportovec si totiž uvědomuje důležitost týmové práce a cení si důvěry, která byla na jejich bedra vložena. Stejně tak se dokáží vypořádat s nepřízní osudu a konflikty, umí strategicky uvažovat a v případě potřeby efektivně změnit směr.


Žádné mýty, pouze podložená fakta

V pracovním prostředí již dlouho převládá názor, že sportovci jsou skvělými lídry a jejich sportovní aktivita jim pomáhá podávat excelentní výkon také v práci. Existuje dokonce řada empirických šetření, která tato tvrzení dokládají.


Jedna z aktuálních studií na toto téma byla publikovaná v časopise Human Kinetics v roce 2017. Cílem studie bylo dokázat, jak sportování, a s ním spojené faktory, ovlivňuje vůdcovské dovednosti studentů. Sportovci dosáhli výrazně vyššího skóre v porovnání s nesportovci v kategorii „transformační leadership“, zejména pak ve dvou ukazatelích:

  • vedení sebe samého (včetně postojů k sobě samému a ohleduplnosti k okolí),

  • zvládání emocí (včetně vedení spolupracovníků k vyššímu pocitu kompetence, smysluplnosti a autenticity své práce).

Sportovci každodenně trénují, jak podávat výkony pod tlakem, zkouší svou výdrž a budují si odolnost. Pro sportující studenty je zvládání změn a neustálý osobnostní růst nezbytný pro zachování konkurenceschopnosti. Jsou zvyklí povzbuzovat členy týmu, a odměnou jim je progres celého týmu, ne individuální pochvala,“ píšou autoři studie. „Naopak nesportující studenti mají podstatně méně příležitostí tyto dovednosti budovat a aplikovat je v praxi."

Tato studie staví na základech, které byly prvně publikované v magazínu Adolescence již v roce 1999. Ze studie vyplývá, že aktivně sportující středoškoláci měli mnohem vyvinutější vůdcovské dovednosti než ostatní vrstevníci. „Naše poznatky podporují tvrzení, že individuální a společenské chování budované sportovním tréninkem a účastí ve sportu může skutečně posilovat a zvyšovat vůdcovský potenciál středoškoláků," poznamenali autoři.


Sport rozvíjí vůdcovské dovednosti

Také výzkum společnosti Ernst & Young (EY) zaměřený na sportovkyně a způsoby, jak sport pomáhá v budování leadership dovedností, přichází s jasnými výsledky. Až 94 % žen ve vedoucích pozicích v průběhu svého života aktivně sportovalo. Samy ženy uvedly, že si jako sportovkyně osvojily nejen vůdcovské dovednosti, ale i sebevědomí, cílevědomost, vášeň a houževnatost. Sportování jim dalo silné základy týmové práce – a to jak na praktické, tak na emocionální úrovni. Ve svých organizacích dokáží díky zkušenostem ze sportu budovat silné a výkonné týmy.


Své schopnosti si sportovec mnohdy neuvědomuje

Organizace Knight Commission on Intercollegiate Athletics, která se věnuje podpoře a rozvoji vysokoškolských sportovců, spolu s prezidentkou společnosti The PICTOR Group Sandy Hatfield Clubb zkoumají nové poznatky na téma sport, učení a leadership. „Je obtížné měřit přesný dopad sportu na oblast leadership, jelikož nedokážeme změřit, kolik dovedností pochází opravdu ze sportu, a kolik z jiných aktivit jedinců,“ tvrdí Sandy Clubb.


Sportující studenti si dokáží osvojit mimořádné vůdčí schopnosti, ať už jde o analytické a kritické myšlení, týmovou práci, stejně jako vytrvalost v boji s nepřízní osudu.


Sport je nejlepší učitel odpovědnosti. Pokud jste sportovec, jste postaveni na hřiště - nebo jakýkoli jiný stadion - a pak se na vás dívá plné publikum a my počítáme skóre," vysvětluje Sandy Clubb dále. „Získáváte tím jiný typ odpovědnosti, než nabízí jiné životní zkušenosti."

I přesto, že dokáží sportovci disponovat všemi těmito skvělými dovednostmi, mnohdy si vůbec neuvědomují, jak by se tyto vlastnosti dali aplikovat také mimo sportovní odvětví. A právě díky této mezeře si sportovci a zaměstnavatelé mnohdy neuvědomují jejich skrytý talent.


Pomáháme sportovcům objevit v sobě lídra

Doktor Matthew Davidson uvedl, že sportovci disponují emoční odolností, integritou a schopností vést obtížné rozhovory. Zároveň dodává, že je nutné k těmto schopnostem sportovce cíleně koučovat. Také proto jsme se v LHH Sport Solutions rozhodli sportovcům i zaměstnavatelům ukázat, proč je výhodné sloučit svět leadershipu s dovednostmi budovanými pomocí sportu.


Ukazujeme sportovcům, že jsou díky své dosavadní kariéře předurčeni k tomu, aby se stali úspěšnými lídry. Jsme zde, abychom je naučili využít své dovednosti také v profesním životě. Stojíme po jejich boku a stáváme se partnerem, který je provede v nové disciplíně jejich života.89 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page