Produktivní paradox: Jak velkou cenu platíme za vyšší produktivitu?

Aktualizováno: 10. 1.Pokud bychom se vás zeptali, co vám do zaměstnání přinesla pandemie, jak byste odpověděli? Byla pro vás práce z domova vítanou změnou?


Mnoho zaměstnanců sdílí názor, že byli během pandemie při práci na home office dokonce produktivnější, než kdyby byli na svém původním pracovišti. Tyto závěry potvrzuje také průzkum mezi 14 800 lídry mezinárodních organizací Reset Normal: Workplace Redefined společnosti LHH pod gescí skupiny The Adecco Group.


Jak je to ale možné? Proč dokážeme podávat při práci z domova vyšší výkon, nebo je aktuální boom produktivity pouze "krátká" půjčka s příliš vysokým úrokem.


Vyšší míra svobody vytváří více okamžiků spokojenosti, ale také odpovědnosti


Mnoho lidí vykonává práci z home office již déle než rok a půl. Proto není žádným překvapením, že se některé organizace začaly zabývat myšlenkou skutečné produktivity ve vztahu k místu výkonu zaměstnání. Jsme produktivnější, kreativnější a spolupracujeme více, když pracujeme v kanceláři,kde jsme obklopeni svými kolegy a manažery? Nebo nám práce z domova otevřela brány k nevyužitým možnostem vyšší produktivity, protože jsme flexibilnější a svobodnější při výkonu práce, ve které chybí kancelářský ruch a rozptýlení?


Nový výzkum skupiny Adecco přichází se závěry, že mnoho pracujících lidí je přesvědčeno o tom, že během pandemie byli produktivnější. Dalším neméně podstatným závěrem, který pramení z tohoto výzkumu, je skutečnost, že jsme také šťastnější, máme svobodu a flexibilitu práce, která nezávisí na firemním prostředí.


To bylo zcela jistě klíčovým zjištěním nové celosvětové studie s názvem Návrat do normálu: Definujme si své nové pracoviště, kterou si nechaly vypracovat společnosti LHH a Adecco Group.

Průzkumu se zúčastnilo 14 800 zaměstnanců ve věku od 18 do 60 let z 25 zemí.

Respondenti osloveni v prvním čtvrtletí roku 2021 byli rozděleni do skupin vedoucích pracovníků, manažerů a odborníků mimo manažerské pozice. Všichni měli kancelářskou práci, pracovali alespoň 20 hodin týdně a během pandemie museli tuto práci vykonávat na dálku.

Zaměstnanci potvrzují: „Na home office jsme produktivnější“

Na otázku týkající se jejich výkonnosti v uplynulých 12 měsících uvedlo 82 % respondentů, že se jejich produktivita buď zvýšila (40 %), nebo zůstala stejná (42 %). Tento ukazatel by sám o sobě naznačoval, že přechod na práci na dálku byl úspěšný a nijak nenarušil jejich produktivitu.


Nárůst produktivity byl zvláště výrazný v zemích jako je Austrálie (zlepšení o 61 %), Čína (57 %) a v celé Latinské Americe (44 %). Dokonce i v zemích, které hlásily nižší nárůst produktivity, byl počet lidí, kteří měli pocit, že se jejich produktivita udržela, značný, zejména ve Francii (52 %) a Japonsku (55 %).Dříve než se začneme radovat nad pozitivními výsledky této studie, pojďme se zamyslet nad tím, jakými způsoby se lidem podařilo zvýšit svou produktivitu a jakou daň to pro nás představuje.


Delší a náročnější pracovní doba

Pokud jde o osobní produktivitu, dlouhodobě jsme žili v mylném domnění. Nebo, jak se vyjádřila Brigid Schulteová, ředitelka laboratoře Better Life Lab v New America, v nedávném článku v New York Times: "Dlouho jsme měli opravdu mylné spojení mezi tím, že dlouhá pracovní doba musí znamenat pečlivou práci a produktivitu, ale nikdy tomu tak nebylo."

Náš průzkum jasně naznačuje, že některé z vnímaných nárůstů produktivity mohou pouze odrážet skutečnost, že mnozí z nás prostě pracují déle.