Inovace jako hit 21. století - 7 tipů jak ji prosadit i u vás

Aktualizováno: 17. 6. 2021


Inovace i kreatovita jsou nezbytnou součástí úspěšné, moderní organizace. Úspěšné organizace byli vyznamenané až 2.5x lepším skóre v oblasti podpory inovace než méně úspěšné organizace. Zejména Microsoftu se za posledních 5. let právě díky jejich inovacím a kreativitě povedlo vyšplhat s obdivuhodného 5. místa řebíčku najhodnotnejších organizací až na aktuálního globálního lídra.


Co ale přesně znamenají?


Kreativita je zkoumání a vymýšlení nových možností, řešení nebo příležitostí. Na druhé straně inovace je o něco víc primočárá - vyžaduje základní konstrukci, na které lze následně stavět nebo jej vylepšovat, aby se zvýšila její účinnost.


Tradiční přístup k inovaci

Každá společnost má ve svých výdajích kolonku "rozpočet na inovace". Většina z nich také vyčlenila skupinu lidí, které vybrala jako konatele a vynálezce těchto inovací. Pokládají za samozřejmé, že jen tito vyčlenění jedinci mají všechny nápady, které zlepšují postupy organizace.


Jak ale může mít malá skupina lidí víc potencionálních nápadu, než obrovský kolektiv a cognitivní síla celé organizace? Z principu je pravděpodobnější, že větší skupina lidí přinese slibnejší výsledky – zejména pokud se jedná o kreativní brainstorming. Proto iluze, že vyčlenění týmu na inovaci nám ji pomůže dosáhnout je chybná už ve svém základu.


Inovace jako týmový sport

První organizací, která mě napadne, když se mluví o inovacích, je Amazon. U Amazonu vyniká především jeho relativně nízký rozpočet na inovace. V porovnání s celkovými tržbami zhruba osm bilionů na čtvrtletí, je jeho rozpočet určený na inovace nesrovnatelné nízký pro společnost s takovým obratem. Jak to tedy Amazon dělá? Jak se jim daří držet krok s konkurencí a zároveň omezovat svůj rozpočet na inovace?


Odpovědí je – Amazon do inovace zapojí všechny. Každého zaměstnance. Když mají nápad, existují vhodné postupy, které tyto lidi povzbuzují a podporují, aby se přihlásili, sdíleli a testovali své nápady. Právě zaměstnanci jsou těmi, kteří mají nejrozsáhlejší zkušenosti v daném procesu, jsou v kontaktu s požadavky zákazníků, a jejich kolektivní mentální kapacita daleko převyšuje předem určenou skupinu osob vybraných ručně pro tento proces.


Pravda je, že inovace není levný proces. A není tak ani ve společnosti Amazon. No investice kterou Amazon vkládá do inovace je rozložena do rozpočtu individuálních týmů, protože tyto týmy dokážou nejlépe identifikovat své slabiny na kterých j potřeba pracovat a zainvestovat.


Po tom co jsem si prostudovala praktiky Amazonu, a dalších úspěšných organizací, jsme se rozhodli vám zde shrnout nejčastější praktiky se kterými jsme se setkali. Posuďte sami, jak by se dalo některé praktiky uvést do života i ve vaší organizaci, anebo které už u vás úspěšně fungují?


1. Vytvořte prostředí, ve kterém se osvědčené postupy volně sdílejí mezi týmy v celé organizaci.

V dětství nám všichni říkali: ‘bude ti to chutnat dvakrát tak když se rozdělíš’. I když ‘chutnat’ není možná nejlepší přirovnání v většině popisů práce, ale přátelské myšlení v organizaci je nesmírně důležité pro vytvoření vzájemné podpory postupů a nápadů. Úspěch vašich kolegů by se měl stát synonymem vašeho vlastního úspěchu. Proto nebuďte skoupí na své osvědčené metody. Pokud váš tým něco vylepšil, podelte se o své poznání. Příště třeba kolegové vylepší vaše vylepšení, a právě o tom je inovace – nastavujme na tom co už funguje. A hlavně spolu!


2. Podporujte rozvoj inovativních nápadů, které mají potenciál podpořit cíle organizace.


Prvním krokem k rozvoji nových nápadů je podpořit ve vaší organizaci přirozenou zvědavost. Často je naše nechuť ke změnám tak zakořeněná, že automaticky zastavujeme všechny naše kreativní myšlenky dříve, než se začnou skutečně dařit. Tím, že se začnete zajímat o to, co mají vaši zaměstnanci na srdci, aniž byste na ně vyvíjeli tlak, že je skutečně budou muset realizovat, zvýšíte počet nových nápadů, které obdržíte.


3. Vytvořte systémy, které odměňují kreativitu a inovace.


Jak jsem uvedla na začátku u Amazonu, sponzorování inovací není omezeno na váš rozpočet vymezený pro "kreativitu a inovace". Přemýšlejte o způsobech, jak byste mohli všechny své zaměstnance povzbudit ke kreativnímu myšlení.