Kariérní změna je delší let za horizont a ve špatném počasí. S kým létají vaši lidé?

Společnost LHH byla v roce 2022 označena za lídra v realizaci lidského potenciálu, kariérních změnách, budování osobní značky a outplacementu ve zprávě PEAK Matrix® společnosti Everest Group.LHH připravuje společnosti a jednotlivce na budoucnost světa práce. Projekty realizuje díky inovativním technologiím a soustředěním se na agendu každého jednoho člověka, každého dílčího týmu nebo agendu jedné organizace v daném okamžiku.
„Pokud jde o změnu kariéry, organizace potřebují správnou kombinaci technologií a praktického mentorčinu a koučinku, aby mohly poskytovat zkušenosti na míru prioritám konkrétního člověka," tvrdí prezident a CEO společnosti LHH John Morgan. „LHH disponuje v České republice a zemích V4 unikátním řešením, které je šité na míru transformujícím se organizacím, ale pečuje vždy o tým a v něm o každého jednoho člověka v jednom okamžiku,“ doplnil Michal Hatina, který zodpovídá za Čechy, Slovensko a integruje některé projekty v celé V4.


LHH se zabývá změnou rolí u profesionálů v klíčových okamžicích jejich kariéry, paralelně inovuje rozvojové programy na palubě transformujících se organizací a stala se podle zprávy společnosti Everest Group Career Transition & Outplacement PEAK Matrix® na rok 2022 celosvětově lídrem ve svém oboru.


„Jsem za rok 2021 vděčný našim konzultantům a mentorům, kteří díky lidskému přístupu a profesionalitě s podporou umělé inteligence a online nástrojům zkrátili lidem dobu potřebnou

k nalezení nového uplatnění až o polovinu. Stavíme lidem most k lepší realizaci svého potenciálu a děláme to rychleji. Uvnitř firmy i mimo ni. Orientace v novém světě práce je složitá a snažíme se pomáhat firmám i jednotlivcům, aby se prosadili a uspěli," řekl Hatina.


LHH a lidé v kontaktu s klienty a kandidáty byli oceněni za inovativní řešení v oblasti měření potenciálu, kariérního rozvoje, mentoringu a koučingu v klíčových momentech profesní kariéry. Využití takto komponovaných ingrediencí akceleruje transformaci u lidí, týmů i celých organizací. "Lidé díky tomu mohou v organizacích působit déle a současně dokážou rychleji realizovat svůj potenciál v časech nejistoty a neustávajících změn. Je jiný sport, než na jaký jsme byli zvyklí, když jsme do organizace naskočili třeba jenom 3 nebo 4 roky zpátky. Transformují všichni a to je spojené s nárůstem nejistoty, potřeby jiných kompetencí a také programů stimulujícími minimální bezpečí - mindfullness. Člověk je dnes povinen sám sobě podívat se také do sebe a vést dialog o tom, kam kráčí a jak to vidí... V našich "známkovacích" zemích se to musíme naučit. Vždycky nás známkovali ti druzí a i dnes se mnozí profíci obávají ohodnotit své dovednosti a pojmenovat své ambice. Kariérní změny jsou příležitost. Je to dar, " komentoval Michal Hatina, Country manager LHH v ČR a SR důvody, které vedli Everest Peak k bodování některých atributů řešení LHH.

Hodnotitelé ocenili u LHH zejména škálu a lokální adaptaci programů zaměřených na klíčová rozhodnutí v kariéře, skladbu workshopů, konzistentní metodiku, využití AI v datové analytice trhu práce kombinovanou s lidskou péčí mentorů integrujících do programů komponenty nevyhnutné pro wellbeing, resilience a reskilling v období nejistoty na zásadně se měnícím trhu práce.


Vzhledem k tomu, že se svět potýká a bude potýkat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a požadavky na pracovní sílu a její měkké zručnosti se mění, společnost LHH také v ČR po vzoru britského, holandského a amerického trhu investuje do nového portfolia individuálního rozvoje a zlepšuje dostupnost řešení opírajících se o aktuální poznatky neurovědy, které boří obvyklé stereotypy firemního vzdělávání dospělých. Kompetence i zručnosti se mění. LHH se koncentruje na klíčové kariérní momenty, poskytuje vhled a data pro korektní roz