top of page

Budujme svojí resilience SPOLEČNĚ

Aktualizováno: 24. 9. 2021
To, že silný network je nezbytný pro odolnost proti nepřízni jsme si již vysvětlili. Ale jak bychom si ho dokázali budovat, aby nám dokázal být oporou?


Představuji vám Adama, loajálního pracovníka v automobilovém průmyslu. Kvůli potížím, které jeho společnost zažila v předchozím roce, se schylovalo k rozsáhlému propouštění. Bohužel společnost neuvažovala, nebo ještě neslyšela, o poskytnutí outplacementových balíčků svým odcházejícím zaměstnancům, a tak byl Adam vržen do nejisté budoucnosti. Zatímco žil z odstupného, Adamova manželka ho nabádala, aby tento čas strávil s rodinou. Pro Adama to znamenalo trávit více času se svým nejstarším synem, který právě nastupoval na střední školu, a otec často měl pocit že by spolu měli trávit víc času.


Jak už to s náctiletými bývá, Adam nevěděl, kde začít. Co by mohli se synem spolu dělat?

Jednou z prvních možností byl synův dlouholetý koníček – fotbal. A tak se Adam stal největším fanouškem svého syna na víkendových fotbalových zápasech.


Znal taktiky týmu, fandil, a dobrovolně uspořádal několik přátelských zápasů mezi místními týmy. Krátce nato začal Adam sám hrát fotbal v týmu dospělých a okamžitě viděl, jak se jeho nálada, rozpoložení i pohled do budoucna mění k lepšímu. Nejenže se zlepšilo jeho fyzické a duševní zdraví, ale také si kolem sebe vytvořil novou komunitu. Věnoval se věcem, které mu při práci na plný úvazek chyběli.


Po jednom zvláště vyrovnaném zápase tým slavil zasloužené vítězství společnou večeří. Jakmile skončily úvodní oslavné rozhovory a rekapitulace zápasu, začal se tým nořit do svých pracovních problémů. Mnozí z nich v nedávné minulosti zažívali nadměrný stres v práci, neměli dostatek času na rodinu nebo měli finanční problémy. Každému z nich prospělo si vybít energii na fotbalovém hřišti, a o to víc je to bavilo, když měli silný kolektiv.


Díky kontaktu s místní komunitou, dobrovolnictví a trávení času s rodinou si John udržel dobrou náladu po celou dobu hledání práce. Jeho dobrá nálada a humor byly uvedeny jako vlastnosti, díky nimž byl John nakonec přijat do společnosti mimo automobilový průmysl, která využila dovednosti, jež John během svého života rozvíjel.


Adamův příběh ilustruje hned několik strategií, jejichž prostřednictvím můžeme budovat svůj network, tak, aby nám pomohl zvýšit naši odolnost a zachovat optimizmus i v náročných časech. Přibližme si některé z nich.


1. Využijme nepřízeň pro budování vztahů


Těžkosti nás často sbližují. Například ztráta nebo změna práce, nemoc, orientace v novém organizačním systému či analytickém softwaru většinou vedou k hledání kontaktů díky kterým bychom danou překážku lépe překonali. Adamova překážka byla jedna z nejtěžších – strata zaměstnání bez odborní pomoci, která by mu pomohla kam směrovat. No tato překážka ho sblížila nejen s jeho rodinou, ale také se skupinou fotbalistů, z nichž někteří se potýkali s rozličnými problémy. Přátelské herní výzvy, kterým tým čelil během svých zápasů, byly povzbuzujícím bonusem, který zajistil jejich kolektivní odolnost a utužil jejich smysl pro jednotu.


Druhým momentem, který i4cp rozpoznal jak posilovač vztahů u jejich respondentů, bylo, když se dvěma jedincům podařilo vyřešit konflikt, který mezi sebou nějakou dobu utláčeli nebo aktivně žhavili. Když musíte pracovat s kolegy, s nimiž si nevěříte a máte rozdílné názory na klíčové téma, zkuste k těmto situacím přistupovat s otevřenou myslí a trochou humoru. Jeden z respondentů uvedl, že tento přístup mu zachránil obchodní vztah se spolupracovníkem a vybudoval jeho odolnost pro další závažnou komunikaci.


Rozhodně vám neradíme, že by jste měli hledat překážky a těžkosti na to, aby jste si vybudovali silnější network. Jen chceme poukázat na protkaný vztah mezi vaším networkem, resilience i překážkami.


2. Najděme si s společné zájmy


Díky COVIDu, a už 15-měsíčního lockdownu, je stále obtížnější navazovat kontakty s novými lidmi. Všechny setkání, které lidi spájeli na základe jejich koníčků a volnočasových aktivit byli zaškrtnuté jako ‚zbytečné‘ seskupování, a proto byli zavržené jako první a dovolené jako poslední. Tato setkání jsou však nezbytná pro to, kým se cítíme být. Poskytují nám komunitu lidí, která se liší od naší každodenní pracovní rutiny.


Po propuštění Adam zjistil, že navazování kontaktů s lidmi z místní komunity prostřednictvím fotbalového klubu jeho syna v něm znovu zažehlo vášeň pro fotbal a sport obecně. Sport je jen jednou z seznamu činností, které mohou utužovat naše vztahy. Zkuste (nejblíž, jak to bude možné) navštívit zajímavé konference, výstavy, koncerty nebo dokonce virtuální akce a buďte otevřeni setkávání s novými lidmi na těchto akcích.


3. Dávejme nezištně


Adam je skvělým příkladem toho, jak může dávání, dobrovolnictví nebo nezisková činnost nasměrovat náš život a náladu správným směrem. Dobrovolnictví je většinou práce, bez tlaku, že musíte vyniknout anebo dosahovat někým stanovené výsledky. Tím pádem v ní cítíte smysluplnost díky autenticitě, ale můžete se cítit uvolněněji. Vaše rozpoložení se přirozeně odráží i na lidech, kteří vás obklopují, a s větší pravděpodobností navážete kvalitní vztah. Lidé jsou z pravidla empatičtější když se nesoustředí na dosahování cílů.


Tato atmosféra je ideální pro nezávazné rozhovory, které mohou z dlouhodobého hlediska hodně prospět. Adamova „fotbalová kariéra" je jen jedním z příkladů, jak může být dávání (bez snahy o zisk!!!!) prospěšné.


4. Sčítejme svůj rodinný network


Naše nejbližší rodina je pro mnohé z nás skupinou lidí, se kterými trávíme většinu svého volného času. Když však odhlédneme od této užší skupiny lidí, sdílíme s nimi velké množství vazeb, jako jsou například výlety s kamarády a rodinami našich dětí, pracovní akce našich manželů/manželek a mnoho dalších příležitostí, kdy nás někdo z rodiny dotáhne na společenskou akci.


I Adamovi se podařilo stát se místní fotbalovou legendou díky tomu, že chodil na zápasy svého syna, a tam potkal lidi nezbytné pro to, aby sám začal hrát. Udělejte si čas na zapojení do aktivit své nejbližší rodiny a nikdy nevíte, koho díky této iniciativě potkáte.


5. Vztahy jsou dlouhodobá investice


Tento bod velmi dobře souvisí s tím, s čím se rodiče, jako Adam, setkávají denně. Chtějí investovat čas, trpělivost a peníze do svých dětí ve snaze že se děti uchytí v tom velkém světe a jejich investice bude mít smysl. Totéž platí při navazování kontaktů. Abyste si vybudovali síť, budete si muset vyhradit čas na navazování kontaktů, vystoupit ze své komfortní zóny a upřednostnit networking před některými povinnosti nebo koníčky,


Ve studii společnosti i4cp její respondenti uváděli různé investice do toho, aby byli obklopení kvalitními lidi. Věřili, že vztahy přesáhnou jejich současné role a životní etapy. Pro většinu lidí to znamená trávit čas s lidmi, na kterých bude v budoucnu záležet víc než na práci, úkolech nebo financích. No kvalitní investice nekončila jen vyhrazením času na spojení se s lidi. Je potřeba dbát na to, aby v době, kdy jste spolu, jste byli offline a plně přítomní. Pro Adama to znamenalo vžít se do hry, kterou hrál jeho syn, investovat svého ducha a srdce do sportu a do týmu svého syna prostřednictvím zápasů a sbírek. Pro Adama se fotbal stal něco jako flow, a proto se nad svojí ‚investicí‘ nezamýšlel dvakrát. Zkuste někdy strávit půl dne bez mobilu s prostředí, kde pociťujete flow.


6. Budujme tradice, ne povinnosti


Má někdo z vás rodinné/přátelské setkání, které se vám celý rok příčí, ale stejně na něj musíte jít? To je příklad povinnosti, která budování kvalitních vztahů a sítí moc neprospívá. Zátěž a nevolnost, s kterou na tyto akce jedete, se odrazí na vašem vystupování na nich, anebo vás mentálně vyčerpají divadlem, které musíte celou dobu hrát. No věřte že i dobrý herecký výkon vyzařuje špatné vibrace a dusí produktivní interakce.


Nahrazujte tyto povinnosti něčím, co rádi nazvete tradice. Tradice jsou něco příjemného. Něco, na co se těšíte a co pokládáte za součást vaší identity. Proto by tyto události měly být něčím, co je v souladu s vašimi hodnotami, vášní, cíli nebo životním stylem. Pokud stávající povinnosti, jsou lidmi které si vážíte, zkuste je zrežírovat tak, aby se staly vrcholem vašeho roku/měsíce. Nesnášíte jezdit každé léto na chalupu ke svému druhému strýci? Zkuste si s sebou vzít skluzavku nebo pivní soudek, díky kterým se tento týden stane pro všechny nezapomenutelným a budou si ho chtít brzy zopakovat.


Vyzkoušení jedné nebo všech těchto strategií budování nových a posilování starých vztahů vám určitě změní život, pokud jste se potýkali s vědecky podloženými způsoby navazování kontaktů. V naší praxi se často setkávám s klienty, jako je Adam, kteří přirozeně investují do svých vztahů pokud jim práce zrovna neklape.


Jistě jsou tady i takový, (včetně mě) který se v těžkých chvílích začínají izolovat. Nebojte se, tyto rady jsou i pro vás. No doporučila bych je brát postupně, tak, aby vás nezahltili všechny nové vztahy které navážete, a aby jste měli na ně čas i v budoucnu, né jen teď. Hodně štěstí na cestě k resilience!


Zdroje:

Frith, C. and Wolpert, D., 2003. Decoding, imitating, and influencing the actions of others. London: Royal Society.


IRC4HR, 2021. Resilience is a Team Sport: The Invisible Ways Networks Create Resilience .


Wikisofia.cz. 2021. Teorie mysli (Theory of Mind, TOM) – Wikisofia. [online] Available at: <https://wikisofia.cz/wiki/Teorie_mysli_(Theory_of_Mind,_TOM)> [Accessed 29 June 2021].
32 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page